Blogg

Välkommen in!

Posted on: februari 21st, 2012 by Andreas

Varför en blogg? Den här bloggen har varit under framväxt en längre tid. Anledningen är att jag, som ansvarig för ett bolag i Göteborg Stad, känner ett stort behov av att kommunicera. Inte så mycket om mig själv, utan mer om den resa vi är på med Liseberg.

 

Det kommer handla om strategisk riktning, om ledning, om det vi gör bra, om det vi kan bli bättre på, och inte minst om den eviga balansgången mellan att å ena sidan vara ett vinstdrivande bolag, å andra sidan en kommunal verksamhet med ett annat och högre syfte.

 

I grunden tror jag att det är viktigt att vi som verksamhet är öppna och transparenta. Inte bara i lagens mening, utan också så att våra ägare, alltså göteborgarna, får en känsla för vilka funderingar vi har när vi förvaltar ”deras” Liseberg.

 

För faktum är att vi allihop bara har Liseberg till låns. Vi lånar Liseberg av kommande generationer. Det är ett privilegium, som jag gärna vill dela med er.

 

Välkommen in!

Andreas