Blogg

Har man sagt A, får man säga B

Posted on: januari 31st, 2017 by Andreas

Sommaren 2013. Lisebergs fyller 90 år. Gråtande barn-kampanjen blev årets mest omskrivna Lisebergshändelse. Och sommaren regnade bort.

 

Sommaren 2013 var också den sommaren som jag bråkade som mest med Göran Johansson, Lisebergs dåvarande styrelseordförande. Herregud som vi bråkade. Om vad? Jo, köpet av SAAB:s gamla växellådsfabrik, en investering på närmare 250 mkr.

 

Göran såg det som en investering i en strategisk markreserv. Den enda kvarvarande potentiella expansionsytan som fanns runt Liseberg. Jag såg det inte alls som strategiskt. För det första hade vi absolut ingen aning om vad vi skulle använda marken till. Och för det andra skulle köpet belasta vårt resultat negativt med cirka 10 mkr årligen.

 

Göran fick sista ordet. Växellådsfabriken köptes och så här i efterhand kan jag se att det var ett bra beslut.

 

Men en del i den överenskommelse som Göran och jag slutligen landade i, var att jag samtidigt fick inleda ett riktigt utredningsarbete av Lisebergs södra expansion. Inte en sådan där ”nu drömmer vi oss bort och skapar några fina renderingar’-utredning, utan en riktig, hardcore ekonomisk utredning. Baserat på data. Baserat på analyser.

 

Så det gjorde vi. Vi analyserade oss blå. Möjlighetsstudier, kostnadsanalyser, affärsmodellanalyser, känslighetsanalyser, juridiska utredningar, riskanalyser, operatörsanalyser samt koncept- och programformuleringar. Tusentals sidor med utredningar som belyste expansionen från alla möjliga – och ibland omöjliga – håll.

 

Under hösten 2016 landade vi i det scenario – hotell och vattenpark – som senare beslutades av Lisebergs styrelse, och som nu skall avgöras av kommunfullmäktige i Göteborg.

 

Just nu diskuteras frågan därför politiskt. Och det är en diskussion jag som tjänsteman inte skall lägga mig i. Det är inte mitt jobb. Jag kan dock så här från sidan självklart se att det kan finnas ideologiska ställningstaganden som talar både för och emot projektet. Jag kan utan problem sätta mig in i, varför det kan ifrågasättas att en kommun skall driva hotell. Och samtidigt vet jag, som vd för Liseberg, vilken ödesfråga boendet är för Liseberg. Får vi inte driva boendeverksamhet, så blir det ingen expansion. Och vi kommer inte heller att i framtiden ha kvar ett Liseberg, så som vi känner det i dag.

 

Det är en ’har man sagt A, så får man också säga B’-situation.

 

Samtidigt som jag har respekt för de ideologiska och politiska ståndpunkterna som påverkar politikernas inställning till projektet så tycker jag inte att de som kritiserar projektet helt verkar ha förstått Liseberg och expansionsplanerna. Och det är så otroligt viktigt att diskussionen baseras på fakta, inte antagande och personligt tyckande.

 

När det i en debattartikel förs fram, att det är väl optimistisk att tro att Liseberg kan konkurrera på en global nöjesparksmarknad, så är det just ett personligt tyckande. För vi kan bara konstatera, att det är något vi redan idag gör. Det visar all statistik och alla analyser.

 

Eller när det förs fram, att ärendet borde återremitteras, så att det kan göras en ordentlig marknadsanalys av en oberoende part innan beslut fattas, så handlar det om antaganden. För exakt en sådan analys redan har gjorts. Inte av Liseberg, utan av en av världens ledande marknadsanalytiker inom vår bransch, Leisure Development Partners.

 

Eller när det antyds att Liseberg, i och med projektet, riskerar göteborgarnas pengar. Ja, det är väl kort och gott fel. Alla Lisebergs investeringar innebär en viss kommersiell risk, men man ska komma ihåg att investeringarna är egenfinansierade – i motsats till de i skolor och sjukvård som finansieras av skattepengar. Och att de nästen 1,5 miljarder vi har investerat i parken de senaste sju åren har gett en särdeles bra avkastning.

 

Jag är okej med en vilket politiskt beslut vi än landar i när frågan tas upp i fullmäktige. Ja eller nej. Det är och förblir ägarens privilegium att välja. Det jag inte är okej med är ett icke-beslut. För om man inte kan bestämma, så är det faktiskt bättre att ta steget fullt ut, och istället diskutera Lisebergs långsiktiga framtid som kommunalt bolag.

 

En sådan diskussion får gärna vara ideologisk. Men den skall fram för allt baseras på fakta.

 

Andreas